سفارش تبلیغ
صبا

انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری

 

انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری

علت استفاده از روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری مشخص است، با توجه به اینکه همواره در انجام تحقیقات علمی نمی توان از کل جامعه آماری داده های متغیرهای موثر را جمع آوری و بررسی نمود، این روش ابزاری رواج پیدا کرده است. در واقع، محدودیت های زمانی، منابع مالی، منابع انسانی و دیگر موارد باعث می شود تا بررسی تمام نمونه های جامعه در پایان نامه امکان پذیر نباشد. پس از برآورد روابط متغیرها، کل نتایج به جامعه تعمیم داده می شود.  

نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری  مزایا و کاربردهای مشخصی دارد. برای آشنایی بیشتر با این ابزار، در این متن به بررسی مفاهیم و انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری  می پردازیم. 

دلایل استفاده از روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری

در واقع از آنجایی که سرشماری از تمام اعضای جامعه عملا غیرممکن خواهد بود، باید در انجام تحقیق از روش هایی استفاده نمود تا نتایج حاصل از بررسی داده ها در کل جامعه برقرار باشد و قابلیت روائی بالایی داشته باشد. از مهم ترین مزایای استفاده از روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری  می توان به هزینه های کمتر، سرعت انجام پروژه در زمان کمتر و همچنین، دقت بیشتر در صورت عدم دسترسی به برخی از فاکتورها و واحدهای جامعه اشاره کرد.

 

  

 

بررسی انواع طرح های نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری

با توجه به میزان تعمیم پذیری و زمان بسیار کوتاه برای تهیه داده های خام پژوهش می توان از روش های نمونه گیری متفاوتی استفاده کرد. در اینجا به چند روش مرسوم برای استفاده از نمونه گیری آماری در پایان نامه دکتری  اشاره می شود.

نمونه گیری تصادفی

ماهیت نمونه گیری تصادفی می تواند به صورت ساده و یا پیچیده تری در بحث تحقیق مطرح شود. البته در نمونه گیری های آماری در پایان نامه دکتری در دو روش نمونه گیری تصادفی و غیرتصادفی استفاده می شود که در این متن به آنها اشاره می کنیم.

  • نمونه گیری تصادفی ساده
  • نمونه گیری خوشه ای
  • نمونه گیری خوشه ای ساده
  • نمونه گیری خوشه ای مرحله ای
  •  روش نمونه گیری طبقه ای
  • روش نمونه گیری نمونه های در  دسترس

روش نمونه گیری غیرتصادفی  

در متن بعدی به توضیح بیشتری در مورد هر یک از این روش های نمونه گیری در تحقیقات علمی و پژوهشی می پردازیم.

انجام پایان نامه دکتری

سفارش پایان نامه دکتری